Regulament Hengst Alege-ți Agentul Secret 2021

  1. ORGANIZATORUL

 

Organizator al CONCURSULUI CHOOSE YOUR SECRET AGENT HENGST (denumit in continuare „Campania”) este AD AUTO TOTAL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Tincani Nr. 8, Bloc Z18, Scara A, Etaj 10, Ap 66, Sector 6, Cod Unic de Inregistrare 6844726, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/29340/1994, avand contul nr. RO48BACX0000004513783000 deschis la Unicredit-Tiriac Bank, Sucursala Mihalache si reprezentata legal prin dl. Mihai Alexandru Staicu in calitate de Administrator, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

Termenii si conditiile prezentului Regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”), asa cum sunt prezentati mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la CONCURS. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta participantilor acest fapt prin publicarea modificarilor pe website-ul www.atbs.ro

2. DURATA SI LOCUL DESFASURARII

CONCURSUL este organizat in perioada 22-26.06.021 si se va desfasura in mod exclusiv pe teritoriul Romaniei.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

  • La CONCURS poate participa orice persoana juridica rezidenta, client al Organizatorului
  • Client al Organizatorului: la CONCURS poate participa orice persoana juridica rezidenta, client al Organizatorului, in baza unui contract de vanzare-cumparare, colaborare sau parteneriat, persoane juridica cu statut de revanzator al produselor achizitionate de la Ad Auto Total (magazine de vanzare piese auto si service-uri de reparatii auto), al caror obiect de activitate include cel putin unul din codurile CAEN 4531 sau 4532 – comert cu ridicata/amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule.
  • Prin persoana juridica rezidenta se intelege ca participantul sa sediu social sau un punct de lucru deschis pe teritoriul Romaniei.
  • Pentru a fi indeplinita conditia de „client al Organizatorului” este necesar ca participantul sa fi incheiat cu Organizatorul un contract in temeiul caruia sa aiba calitatea de cumparator al produselor si/sau serviciilor comercializate de Organizator.

 

4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1 CONCURSUL se desfasoara exclusiv online, pe platforma www.eoriginal.ro

4.2. Pentru a participa la prezentul CONCURS, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  1. a) Sa aleagă, din bannerul publicat in www.eoriginal.ro, pe data de 22 iunie 2021, agentul secret preferat.
  2. b) Sa raspunda cu numele agentului secret ales pentru a fi automat înscris în concurs.

 

4.3. ORGANIZATORul va face public numele castigatorului si premiul acordat. Anuntul va fi efectuat pe pagina de internet www.atbs.ro

4.4. Toti Participantii care urmeaza si respecta mecanismul CONCURSULUI vor fi considerati eligibili pentru castigarea premiului, cu conditia indeplinirii conditiilor si criteriilor de participare descrise in cadrul Sectiunii 3 a prezentului Regulament.

4.5. Un singur castigator al concursului, client al ORGANIZATORULUI,  va fi extrasi dintre toti participantii care s-au inscris in CHOOSE YOUR SECRET AGENT HENGST” in perioada 22-26.06.2021.

4.6. Castigatorii vor fi desemnati in urma extragerii, prin utilizarea in acest sens a site-ului www.random.org. Numele participantilor vor fi pseudonimizate si apoi pseudonimul va fi introdus in sistemul www.random.org, care va desemna castigatorii. Nicio data cu caracter personal nu va fi transmisa catre www.random.org. Desemnarea castigatorilor se va realiza potrivit procedurii de functionare si a metodologiei site-ului www.random.org, care este un tert fata de ORGANIZATOR. In consecinta, ORGANIZATORUL nu isi asuma nicio raspundere pentru modalitatea de desemnare a castigatorilor iar participantii accepta aceasta modalitate de desemnare a castigatorilor prin inscrierea si participarea la Concurs si inteleg ca nu vor putea ridica nicio pretentie fata de ORGANIZATOR cu privire la modalitatea de desemnare a castigatorilor.

4.7. Numele castigatorului CONCURSULUI vor fi facute publice, la 4 zile dupa terminarea concursului, pe data de 30 iunie, pe site-ul www.atbs.ro

Castigatorul este de acord si accepta ca numele sau fie comunicat public (sa fie vizibil pentru terti) in platforma de extragere a castigatorilor CONCURSULUI.

4.8. Castigatorul va fi anuntat prin mail si contactati ulterior telefonic de un reprezentant/imputernicit al SC AD Auto Total SRL, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii extragerii. Imprena cu reprezentantul SC AD Auto Total SRL vor stabili impreuna data la care se va desfasura actiunea in service.

4.9.  In conditiile in care se constata ca un castigator nu indeplineste toate conditiile de participare si/sau validare impuse de prezentul Regulament, acesta va fi invalidat, pierzand dreptul de atribuire a premiului, fara niciun fel de despagubire din partea ORGANIZATORului. In conditiile in care castigatorul nu poate fi validat conform conditiilor prezentului regulament, ORGANIZATORul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul.

4.10. ORGANIZATORul isi rezerva dreptul de a elimina din CONCURS sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, nu furnizeaza informatiile necesare pentru atribuirea premiului, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze CONCURSUL prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

5. PREMII

5.1. In cadrul CONCURSULUI se vor acorda 2 premii, constand in:

  • Materiale promotioale HENGST în valoare totală de 818 lei, astfel: 6 tricouri promoționale Hengst (1xS, 1xM, 1xL, 1xXL, 1x2XL, 1x3XL), valoare unitară 31 lei/tricou, 3 șnururi de insigne, valoare unitară 3 lei/șnur, 15 pixuri, valoare unitară 3 lei/pix, 2 căni, valoare unitară 17 lei/cană, 3 agende, valoare unitară 6 lei/agendă, 2 încărcătoare de telefon mobil, valoare unitară 35 lei/ încărcător, 2 travel-sets, valoare unitară 46 lei/travel-set, 3 insigne de siguranță valoare unitară 7 lei / insignă, 5 pachete de șervețele pentru curățat ochelarii valoare unitară 3 lei/pachet, 5 mingi de plajă valoare unitară 6 lei/ minge, 2 lanterne in valoare unitară 10 lei/lanterna, 4 pop-sockets valoare unitară 30 lei/ pop-socket,  2 cutii de măști chirurgicale valoare unitară 79 lei/ cutie.
  • O prezentare tehnică susținut de agentul de vânzări al ORGANIZATORULUI

5.2. Castigatorii premiilor nu pot solicita contravaloarea premiului castigat in bani si nici schimbarea caracteristicilor acestuia.

5.3. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate Castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, daca este cazul, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a Castigatorului.

 

5.4. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament vor fi suportate de catre Castigatori.

 

6. ACORDAREA PREMIULUI SI VALIDAREA CASTIGATORULUI

6.1 Castigatorii vor fi anuntati pe www.atbs.ro, contactati ulterior de un reprezentant/imputernicit al SC AD Auto Total SRL, in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data finalizarii extragerii.
6.2 In conditiile in care se constata ca un castigator nu indeplineste toate conditiile de participare si/sau validare impuse de prezentul Regulament, acesta va fi invalidat, pierzand dreptul de atribuire a premiului, fara niciun fel de despagubire din partea ORGANIZATORului. In conditiile in care castigatorul nu poate fi validat conform conditiilor prezentului regulament, ORGANIZATORul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul.
6.3 Castigatorii desemnati in urma extragerii sunt beneficiarii premiilor atribuite si nu pot ceda drepturile asupra premiului castigat unei alte persoane.
6.4 Numele castigatorilor CONCURSULUI vor fi facute publice pe website-ul  www.atbs.ro cel tarziu pe data de 30 iunie 2021.
6.5 ORGANIZATORul isi rezerva dreptul de a elimina din CONCURS sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, nu furnizeaza informatiile necesare pentru atribuirea premiului (conform art. 4.7 de mai sus), s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze CONCURSul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.
6.6. Premiile vor fi transmise castigatorilor prin intermediul agentului de vânzări al organizatorului, in termen maxim de 90 de zile calendaristice de la data validarii.
6.7 Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, care va trebui in mod obligatoriu sa fie semnat si completat de castigator – persoana juridica.
6.8 Refuzul de a semna procesul verbal ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.
6.9 In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori, decizia de desemnare a castigatorului respectiv este anulata, iar premiile raman in proprietatea Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

6.10 Data vizitei echipei promotionale in service si a organizarii trainingului tehnic si decernarii premiilof vor fi stabilite de comun acord cu service-ul castigator.

 

7. Protectia datelor personale

7.1 Societatea AD AUTO TOTAL S.R.L. (denumit in continuare „Operatorul”), cu sediul in Bucuresti, str. Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10, ap. 66, sector 6, numar de ordine in Registrul Comertului J40/29340/1994, CUI RO 6844726, cu adresa pentru corespondenta la punctul de lucru din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 96, sector 4 – intrarea prin str. Verzisori nr. 16, este operator al datelor cu caracter personal furnizate de participantii la CONCURS. Prelucrarea datelor personale ale participantilor se va realiza in temeiul si cu respectarea prevederilor legislatiei aplicabile, si in special ale Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumit in continuare „GDPR”). AD Auto Total SRL prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri: reclama, marketing si publicitate pentru produsele si serviciile promovate de Operator, precum si activitati de public relations. Prelucrarea datelor personale se realizeaza in temeiul consimtamantului participantilor la CONCURS, liber exprimat prin participarea la CONCURS. Participantii la CONCURS vor fi informati in mod detaliat cu privire la prelucrarea datelor personale, si in special cu privire la urmatoarele: identitatea si datele de contact ale operatorului; scopurile si temeiurile legale ale operatiunilor de prelucrare de date; categoriile de date prelucrate, categoriilde de destinatari; existenta unui proces decisional automat si drepturile ce revin persoanelor vizate cu privire la acest proces automat; perioada stocarii datelor; drepturile persoanelor vizate. Datele participantilor sunt colectate si vor fi cunoscute atat de de imputernicitul ORGANIZATORului, societatea INDIE CREW SRL, care desfasoara operatiuni de prelucrare de date cu caracter personal in numele ORGANIZATORului, cat si de pe platforma sociala Facebook.

 

Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul concursului „CHOOSE YOUR SECRET AGENT HENGST” constituie parte integranta din prezentul Regulament, fiind adusa la cunostinta participantilor la momentul inregistrarii pe site si a completarii formularului de participare la Concurs.

 

8. Litigii

8.1 Eventualele litigii aparute intre ORGANIZATOR si participantii la CONCURS se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul ORGANIZATORului.

 

9. Comunicarea Regulamentului CONCURSULUI

9.1 Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit pe siteul www.atbs.ro.
9.2 Participantii care se inscriu isi asuma automat ca sunt de acord cu regulamentul.

 

10. Forta Majora si Cazul Fortuit

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru nicio situatie care ar putea impiedica buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament, ca urmare a unor evenimente de caz fortuit sau de forta majora. Forta majora si cazul fortuit au acceptiunea indicata de legislatia romana in materie (Codul Civil).

In cazul in care intervine o situatie de forta majora sau un caz fortuit care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata .

Daca Organizatorul invoca o situatie de forta majora sau un caz fortuit, el va comunica public aparitia acesteia in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la aparitia situatiei.

Aparitia situatiei de forta majora ori a unui caz fortuit vor fi comunicate pe site www.atbs.ro

 

11. Alte prevederi

11.1 In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

11.2 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru niciun fapt care determina imposibilitatea participarii la CONCURS, inclusiv orice aspecte ce tin de functionarea retelei de internet sau accesarea website-urilor pe care se desfasoara Concursul, sau alte situatii care impiedica in orice mod participantii sa ia cunostinta de informatiile necesare participarii la CONCURS si care sunt independente de vointa Organizatorului. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea CONCURSULUI in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri ale Participantilor care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare sau prevederile prezentului Regulament.

Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul concursului „CHOOSE YOUR SECRET AGENT HENGST” constituie parte integranta din prezentul Regulament, fiind adusa la cunostinta participantilor la momentul inregistrarii pe site si a completarii formularului de participare la Concurs.

 

ORGANIZATOR

S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.

Reprezentat de administrator Staicu Mihai Alexandru

Preferințe de confidențialitate
Atunci când vizitați site-ul nostru web, acesta poate stoca informații prin intermediul browserului dvs. de la anumite servicii, de obicei sub formă de cookie-uri. Aici vă puteți modifica preferințele de confidențialitate. Vă rugăm să rețineți că blocarea anumitor tipuri de module cookie poate avea un impact asupra experienței dvs. pe site-ul nostru web și asupra serviciilor pe care le oferim.