Regulament concurs “THE HIDDEN MESSAGE – HENGST”

REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI

THE HIDDEN MESSAGE – HENGST

 

 

 1. ORGANIZATORUL

 

Organizator al CONCURSULUI THE HIDDEN MESSAGE – HENGST” (denumita in continuare „Campania”) este AD AUTO TOTAL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Tincani Nr. 8, Bloc Z18, Scara A, Etaj 10, Ap 66, Sector 6, Cod Unic de Inregistrare 6844726, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/29340/1994, avand contul nr. RO48BACX0000004513783000 deschis la Unicredit-Tiriac Bank, Sucursala Mihalache si reprezentata legal prin dl. Mihai Alexandru Staicu in calitate de Administrator, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

 

Termenii si conditiile prezentului Regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”), asa cum sunt prezentati mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la CONCURS. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta participantilor acest fapt prin publicarea modificarilor pe website-ul www.autototal.ro.

 

 1. DURATA SI LOCUL DESFASURARII

 

CONCURSUL este organizat in perioada 1 aprilie – 5 aprilie 2021 si se va desfasura in mod exclusiv pe teritoriul Romaniei.

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

 • La CONCURS poate participa orice persoana juridica rezidenta, client al Organizatorului, cu cont de FunZone activ in platforma eOriginal.

 

 • Client al Organizatorului: la CONCURS poate participa orice persoana juridica rezidenta, client al Organizatorului, in baza unui contract de vanzare-cumparare, colaborare sau parteneriat, persoane juridica cu statut de revanzator al produselor achizitionate de la Ad Auto Total (magazine de vanzare piese auto si service-uri de reparatii auto), al caror obiect de activitate include cel putin unul din codurile CAEN 4531 sau 4532 – comert cu ridicata/amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule.

 

 • Prin persoana juridica rezidenta se intelege ca participantul sa sediu social sau un punct de lucru deschis pe teritoriul Romaniei.

 

 • Pentru a fi indeplinita conditia de „client al Organizatorului” este necesar ca participantul sa fi incheiat cu Organizatorul un contract in temeiul caruia sa aiba calitatea de cumparator al produselor si/sau serviciilor comercializate de Organizator.

 

 • Client cu cont de FunZone activ in platforma eOriginal: participantul va putea folosi contul deja existent pe site-ul Organizatorului, creat in portalul funzone.autototal.ro, cont folosit in mod curent in activitatea comerciala, precum si adresa de e-mail asociata contului de client.

 

 • Contul FunZone poate fi accesat prin nume de utilizator si parola stabilita de catre participant.

 

 

 • Participantul a desemnat persoana/persoanele care vor avea acces la contul sau si care vor putea folosi punctele accumulate in contul sau. Participantul va verifica faptul ca acestea sa fie utilizate de persoanele respective in conformitate cu prevederile regulamentului CONCURSULUI.

 

 • Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la modul in care va fi accesat contul participantului ori cu privire la folosirea punctelor acumulate si a voucherelor (daca e cazul), nefiind abilitat sa verifice modalitatea de acces la cont sau identitatea persoanelor care acceseaza contul ori existenta unei autorizari a acestor persoane de catre Participant.

 

 

 1. MECANISMUL CONCURSULUI

 

4.1 CONCURSUL se desfasoara exclusiv online, pe platforma www.eoriginal.ro

 

4.2. Pentru a participa la prezentul CONCURS, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) Sa identifice, in bannerul publicat in www.eoriginal.ro, pe data de 1 aprilie 2021, prima parte a a mesajului creat din codul de produs HENGST.
 2. b) Sa urmăreasca indicația banner-ului publicat in www.eoriginal.ro, pe data de 1 aprilie 2021 de a merge in sectiunea COMENZI  site-ului pentu a gasit si cea de-a doua jumatate a mesajului creat din codul de produs HENGST.
 3. b) Sa raspunda cu mesajul complet, creat din cele doua parti (tot codul de produs).

 

4.3. ORGANIZATORul va face public numele castigatorului si premiul acordat. Anuntul va fi efectuat pe pagina de internet www.atbs.ro

 

4.4. Toti Participantii care urmeaza si respecta mecanismul CONCURSULUI vor fi considerati eligibili pentru castigarea premiului, cu conditia indeplinirii conditiilor si criteriilor de participare descrise in cadrul Sectiunii 3 a prezentului Regulament.

 

4.5. Cinci castigatori ai concursului vor fi extrasi dintre toti participantii care s-au inscris in “THE HIDDEN MESSAGE – HENGST” in perioada 1 aprilie – 5 aprilie 2021.

 

4.6. Castigatorii vor fi desemnati in urma extragerii, prin utilizarea in acest sens a site-ului www.random.org. Numele participantilor vor fi pseudonimizate si apoi pseudonimul va fi introdus in sistemul www.random.org, care va desemna castigatorii. Nicio data cu caracter personal nu va fi transmisa catre www.random.org. Desemnarea castigatorilor se va realiza potrivit procedurii de functionare si a metodologiei site-ului www.random.org, care este un tert fata de ORGANIZATOR. In consecinta, ORGANIZATORUL nu isi asuma nicio raspundere pentru modalitatea de desemnare a castigatorilor iar participantii accepta aceasta modalitate de desemnare a castigatorilor prin inscrierea si participarea la Concurs si inteleg ca nu vor putea ridica nicio pretentie fata de ORGANIZATOR cu privire la modalitatea de desemnare a castigatorilor.

 

4.7. Numele castigatorilor CONCURSULUI vor fi facute publice pe data de 6 aprilie pe site-ul www.atbs.ro. Castigatorii sunt de acord si accepta ca numele lor sa fie comunicat public (sa fie vizibil pentru terti) in platforma de extragere a castigatorilor CONCURSULUI.

 

4.8. Castigatorii vor fi anuntati prin mail si contactati ulterior telefonic de un reprezentant/imputernicit al SC AD Auto Total SRL, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii extragerii.

4.9.  In conditiile in care se constata ca un castigator nu indeplineste toate conditiile de participare si/sau validare impuse de prezentul Regulament, acesta va fi invalidat, pierzand dreptul de atribuire a premiului, fara niciun fel de despagubire din partea ORGANIZATORului. In conditiile in care castigatorul nu poate fi validat conform conditiilor prezentului regulament, ORGANIZATORul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul.

4.10. ORGANIZATORul isi rezerva dreptul de a elimina din CONCURS sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, nu furnizeaza informatiile necesare pentru atribuirea premiului, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze CONCURSUL prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

 1. PREMII

 

5.1. In cadrul CONCURSULUI, se vor acorda 5 premii. Fiecare premiu consta in 200 de puncte FunZone. Premiile vor fi alocate castigatorilor prin alocarea de puncte Fun Zone in contul de client in termen de 5 zile lucratoare de la publicarea anuntului cu numele castigatorilor.

5.2. Punctele obtinute in cadrul CONCURSULUI sunt colectate in contul virtual al Participantului creat in portalul funzone.autototal.ro. Fiecare participant poate verifica numarul de puncte detinut la un moment dat in contul sau virtual.

 

5.3. Punctele FunZone pot fi utilizate in conformitate cu Regulamentul FunZone, publicat pe site-ul Organizatorului la adresa: http://campanie1.autototal.ro/public/pdfiles/regulament/REGULAMENTUL_CAMPANIEI_2021.pdf

 

5.4. Punctele acumulate in campanie au o valabilitate de 3 luni; in consecinta, Participantul trebuie sa utilizeze punctele acumulate intr-un interval de 3 luni de la data colectarii lor in contul sau virtual. Daca Participantul nu utilizeaza un punct in intervalul de 3 luni de la data colectarii punctului in contul sau virtual, punctul respectiv este anulat, nemaiputand fi utilizat dupa expirarea perioadei sale de valabilitate.

 

5.5. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatii ce ar putea rezulta din folosirea de catre o alta persoana decat participantul sau reprezentantii acestuia a punctelor acumulate, a contului sau a adresei de e-mail a participantului, cu sau fara stiinta acestuia.

 

5.6. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament precum si a Regulamentului FunZone.

 

5.7. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament vor fi suportate de catre Castigatori.

 

 1. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

 

6.1. Punctele pot fi utilizate numai prin modalitatea prevazuta expres in prezentul Regulament precum si in Regulamentul FunZone si nu pot fi transformate in bani sau in alte beneficii.

 

6.2. Participantii nu pot opta pentru primirea contravalorii punctelor in bani sau in alte bunuri sau servicii in afara de cele mentionate in prezentul Regulament si nici nu pot solicita modificari ale caracteristicilor tehnice ale bunurilor primite.

 

 1. REGULAMENTUL CONCURSULUI

7.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul www.atbs.ro.

 

7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmand ca modificarea sa produca efecte de la data comunicarii publice a modificarii pe website-ul www.atbs.ro

 

 1. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

8.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatie ce determina imposibilitatea participarii clientilor la campanie sau a bunei desfasurari a activitatilor descrise in prezentul regulament, ca urmare a unor evenimente de caz fortuit sau de forta majora. Forta majora si cazul fortuit au acceptiunea indicata de legislatia romana in materie (Codul Civil).

 

8.2. In cazul in care intervine o situatie de forta majora sau un caz fortuit care impiedica sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata .

 

8.3. Daca Organizatorul invoca o situatie de forta majora sau un caz fortuit, el va comunica public aparitia acesteia in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la aparitia situatiei. Aparitia situatiei de forta majora ori a unui caz fortuit vor fi comunicate pe website-ul www.autototal.ro.

 

 1. TAXE SI IMPOZITE

 

9.1. Premiile vor fi acordate de catre Organizator numai participantilor persoane juridice. Participantul va suporta, daca va fi cazul, orice taxe, impozite, contributii etc. generate de atribuirea, primirea si utilizarea premiilor, indiferent in ce constau acestea, precum si de primirea oricaror alte beneficii rezultate din participarea la CONCURS.

 

9.2. Organizatorul isi declina orice responsabilitate cu privire la modalitatea de folosire a premiilor, precum si cu privire la orice alte obligatii aferente primirii si utilizarii premiilor de catre participant, orice obligatie a Organizatorului cu privire premii stingandu-se la momentul predarii acestora catre reprezentantul Participantului.

 

9.3. Participantului ii revin in mod exclusiv toate obligatiile legale ca urmare a primirii si folosirii premiilor, inclusiv cu privire la inregistrarea in evidentele contabile ale participantului a dobandirii drepturilor aferente premiilor, la stabilirea regimului fiscal aplicabil acestor drepturi asupra premiilor cat si cu privire la indeplinirea obligatiilor fiscale ce revin participantului ca urmare a primirii premiilor si a utilizarii lor ulterioare, iar Organizatorul isi declina in mod expres orice responsabilitate cu privire la indeplinirea de catre participant a acestor obligatii legale.

 

9.4. Participantul se obliga sa despagubeasca pe Organizator pentru orice prejudiciu ar putea suferi acesta ca urmare a nerespectarii de catre Participant a regulilor aplicabile acordarii premiilor, indiferent de natura acestora, precum si cu privire la indeplinirea de catre Participant a tuturor obligatiilor ce ii revin acestuia ca urmare a primirii si folosirii premiilor.

 

 1. PROTECTIA DATELOR

 

10.1. Campania se adreseaza in mod exclusiv societatilor comerciale care au calitatea de partener al Organizatorului. Prin urmare in cadrul desfasurarii acestei campanii nu sunt colectate si prelucrate date personale apartinand unor persoane fizice.

 

10.2. Fiecare participant accepta ca datele sale sa fie procesate pe durata campaniei si ca, in caz de castig, acestea sa fie facute publice pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv www.atbs.ro, precum si prin alte modalitati.

 

10.3. Organizatorul se angajeaza sa nu foloseasca datele participantilor obtinute ca urmare a desfasurarii Campaniei decat in scopul derularii acesteia in conformitate cu prezentul regulament, precum si in scopul derularii raporturilor comerciale dintre Organizator si participant/client.

 

10.4. Datele participantilor sunt colectate si vor fi cunoscute atat de de imputernicitul ORGANIZATORului, societatea INDIE CREW SRL, care desfasoara operatiuni de prelucrare de date cu caracter personal in numele ORGANIZATORului.

 

 1. LITIGII

 

11.1. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de acordare a unui premiu, poate fi formulata in scris de catre participant si comunicata Organizatorului in termen de maxim cinci zile calendaristice de la data incheierii concursului la punctul de lucru al acestuia din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 96, sector 4, in atentia Departamentului de Marketing.

 

11.2. Organizatorul va raspunde / solutiona contestatia, in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la data primirii. Decizia Organizatorului este definitiva.

 

11.3. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

 

11.4. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la CONCURS se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

 1. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

 

12.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatie ce determina imposibilitatea participarii clientilor la Campanie sau a bunei desfasurari a activitatilor descrise in prezentul Regulament ca urmare a unor evenimente de caz fortuit sau de forta majora.

 

12.2. Forta majora si cazul fortuit au acceptiunea indicata de legislatia romana in materie (Noul Cod Civil).

 

12.3. In cazul in care intervine o situatie de forta majora sau un caz fortuit care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

 

 1. ALTE PREVEDERI

 

13.1. In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

 

13.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea participarii la CONCURS sau pentru alte situatii care impiedica participantul sa ia cunostinta de informatii necesare participarii la CONCURS si care sunt independente de vointa Organizatorului, cum ar fi schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri ale participantiilor care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare sau prevederile prezentului Regulament.

 

Organizator AD Auto Total S.R.L.

 

Preferințe de confidențialitate
Atunci când vizitați site-ul nostru web, acesta poate stoca informații prin intermediul browserului dvs. de la anumite servicii, de obicei sub formă de cookie-uri. Aici vă puteți modifica preferințele de confidențialitate. Vă rugăm să rețineți că blocarea anumitor tipuri de module cookie poate avea un impact asupra experienței dvs. pe site-ul nostru web și asupra serviciilor pe care le oferim.